VIATOLL z przyczepą - czy ciągnąć przyczepę trzeba go mieć?

VIATOLL z przyczepą

VIATOLL to system elektronicznego pobierania opłat za przejazd, pojazdów o łącznej masie DMC ≤ 3,5 tony.
Obowiązuje on od 2011 roku na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, zgodnie z Ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Obowiązek opłaty elektronicznej VIATOLL dotyczy kierowców aut osobowych, które ciągną przyczepę i tym samym ich dopuszczalna masa całkowita jest ≤ 3,5 tony.
Bardzo ważne jest więc, aby sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym czy po doczepieniu przyczepy, Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) całego zespołu pojazdów (pojazd + przyczepa) nie przekraczała 3,5t.
Jeżeli przekracza, taki zespół pojazdów podlega obowiązkowemu elektronicznemu poborowi opłat i musi mieć działające urządzenie VIABOX, gdy chce poruszać się po drogach objętych systemem VIATOLL.

Jak działa VIATOLL?

System VIATOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób.
Nad drogami płatnymi znajdą się bramownice, wyposażone w anteny.
Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a VIABOX-em zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w VIA) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z VIABOX-a. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie bez potrzeby redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się.
System VIATOLL działa także na państwowych autostradach płatnych, a pojazdy wyposażone w urządzenia VIABOX mogą korzystać z wyznaczonych pasów elektronicznego poboru opłat. Gdy pojazd taki zbliża się do bramki w miejscu poboru opłat, otwiera się ona automatycznie.

Organizacja placów poboru opłat na autostradach

Wyjeżdżając z autostrady przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej.

Kontrola działania VIATOLL

Dopełnieniem elektronicznego poboru opłat VIATOLL jest system kontroli, który weryfikuje czy pojazd podlega obowiązkowi opłat, a jeśli tak – czy prawidłowo dokonuje opłaty za przejazd. Uprawnienia do kontroli posiadają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Stacje kontrolne (stałe oraz przenośne) są wyposażone w urządzenia, które pozwalają na sprawdzenie, czy pojazdy mają zainstalowane urządzenia VIABOX, czy są one prawidłowo zainstalowane; dodatkowo mogą także sprawdzać płatności za przejazd. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, informacja taka wraz z automatycznie wygenerowanym zdjęciem pojazdu zostaje przesłana do centrum kontroli. Pracownicy centrum kontroli weryfikują te informacje. Jeśli naruszenie obowiązku uiszczania opłat zostaje potwierdzone, informacja jest przesyłana do Mobilnych Jednostek Kontrolnych, które są obsługiwane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Ich zadaniem jest zatrzymanie pojazdu popełniającego wykroczenie, a następnie sporządzenie raportu z kontroli oraz podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie kary administracyjnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. W odniesieniu do kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą, Inspektorzy do czasu uiszczenia takiej kary, mają prawo zatrzymania pojazdu.

Aby uniknąć kary, należy wypożyczyć urządzenie VIABOX (kaucja 120 zł). Można to zrobić w punktach obsługi klienta. Tam też można doładować konto, ale można to również zrobić w Internecie. Wypożyczony VIABOX umieszcza się na przedniej szybie tak, by był widoczny z bramki. Charakterystyczny dźwięk informuje nas o pobranej przez VIATOLL opłacie. Jeśli zdecydujemy się odpiąć przyczepę, urządzenie trzeba wyłączyć jedynym przyciskiem, jaki się na nim znajduje – wtedy unikniemy naliczania niesłusznych opłat.