Pytania

Każdy kto ukończył 18 rok życia, posiada ważne prawo jazdy kat. B i (w przypadku przyczep) jego samochód spełnia prawne wymagania do holowania przyczepy.

W przypadku przyczep nie ma minimalnego czasu wynajmu, jednak opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 24 godziny. W przypadku bagażników i boxów minimalny okres to trzy doby.

Tak, ale należy poinformować nas o tym nie później niż 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.

Tak, po uzgodnieniu tego z wynajmującym.

Tak, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia. Przewożony towar bez względu na jego konsystencję nie może negatywnie wpływać na stan pojazdu.

W zależności od rodzaju wynajętego sprzętu i wielkości uszkodzeń Najemca może zostać obciążony kosztami naprawy.

Jeśli podczas zwrotu wykryte zostaną nadmierne zabrudzenia Najemca może zostać obciążony kosztem sprzątania w wysokości 100zł, a w szczególnych przypadkach kosztem wymiany niezbędnych elementów.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do zaleceń – w szczególności nie przekraczać dozwolonego obciążenia!